Wordpress

Från ett bra bloggverktyg till världens mest spridda Open Source CMS. Vi hjälper till med design & installation.

Wordpress är ett CMS som vuxit sig stor på de senaste åren. Från att ha varit ett strikt bloggverktyg bestämde man sig för bygga ett CMS av det. Precis som för Joomla är Wordpress gratis och inte förknippat med några licensavgifter. Här finns också mängder med plugins att tillgå.

Wordpress är perfekt för det lilla eller medelstora företaget.

Vi tillhandahåller Wordpress paketlösningar som innehåller:

  • Installation och konfiguration av Wordpress
  • Responsiv design
  • Inläggning av logotype och färgsättning
  • Koppling med Analytics (Googles statistikverktyg)
  • Webfonts